top of page
Ruby Lise - Hemen Kodla Online Ders.jpg

RUBY

Ruby, nesneye yönelik, dinamik, reflektif ve esnek bir programlama dilidir. Ruby dili, Yukihiro Matsumoto tarafından Japonya'da tasarlanmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Katılımcılar, Ruby dilini kullanarak sıfırdan kendi projelerini oluşturabilecekler.

299.00 TL

EĞİTİM DETAYI

 • 20 Ders Videosu

 • 20 Kavram Haritası

 • 20 Akış Diyagramı

 • 20 El Kitapçığı

 • 20 Uygulama Dosyası

 • 1 Yıl Boyunca Erişim

1993

Ruby'nin tasarımında Ada, Eiffel, Lisp, Perl ve 

Smalltalk dillerinden esinlenilmiştir.

PROGRAMLAMA DİLİ

Nesne yönelimli bir programlama dilidir.

İŞLETİM SİSTEMİ

Ruby yorumlayıcısı birçok 

işletim sisteminde çalışır. (Windows, Unix türevleri, Mac OS X ..)

KÜTÜPHANE

Geniş standart kütüphane desteğine sahiptir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ruby Nedir?

 • Ruby Editör Kurulumu

 • Ruby Değişken ve Veri Türleri

 • Ruby String Veri Türü

 • Ruby Integer Veri Türü

 • Döngülere Giriş ve While Döngüsü

 • Ruby For Döngüsü

 • Ruby Until Döngüsü

 • Ruby Times Döngüsü

 • Ruby Sayı İlerleticiler

 • Ruby İf ve İf-Else Koşul Yapısı

 • Ruby İf-Elsif-Else Koşul Yapısı

 • Ruby İç içe döngü

 • Ruby Case Yapısı

 • Ruby ile Sayı Toplama Projesi

 • Ruby ile Not Hesaplama Projesi

 • Ruby ile Asal Bulma Projesi

 • Ruby Metot Kullanımı

 • Ruby ile İndirim Hesaplama Projesi

 • Ruby Diziler

 • Ruby ile Dizi Birleştirme Projesi

 • Ruby ile Pisagor Üçgenleri Projesi

 • Ruby ile Ders Çalışma Projesi

 • Ruby Modül Kullanımı

 • Ruby Dosya İşlemleri

 • Ruby Class Yapısı

 • Ruby ile Ürün Stok Projesi

 • Ruby Struct Yapısı

 • Ruby Hash Yapısı

 • Ruby ile Kırtasiye Satış Projesi

EĞİTİM KAZANIMLARI

 • Ruby ile tanışırlar.

 • Ruby programı ile yapılacak projeleri öğrenirler.

 • Ruby programı araçlarını kullanmayı ve kodlamayı öğrenirler.

 • Döngü, metot, liste gibi en çok kullanılan yapıları kullanmayı öğrenirler.

 • Algoritmik düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişir.

bottom of page