top of page
Ruby Lise - Hemen Kodla Online Ders.jpg

RUBY

Ruby, nesneye yönelik, dinamik, reflektif ve esnek bir programlama dilidir. Ruby dili, Yukihiro Matsumoto tarafından Japonya'da tasarlanmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Katılımcılar, Ruby dilini kullanarak sıfırdan kendi projelerini oluşturabilecekler.

299.00 TL

EĞİTİM DETAYI

 • 20 Ders Videosu

 • 20 Kavram Haritası

 • 20 Akış Diyagramı

 • 20 El Kitapçığı

 • 20 Uygulama Dosyası

 • 1 Yıl Boyunca Erişim

1993

Ruby'nin tasarımında Ada, Eiffel, Lisp, Perl ve 

Smalltalk dillerinden esinlenilmiştir.

PROGRAMLAMA DİLİ

Nesne yönelimli bir programlama dilidir.

İŞLETİM SİSTEMİ

Ruby yorumlayıcısı birçok 

işletim sisteminde çalışır. (Windows, Unix türevleri, Mac OS X ..)

KÜTÜPHANE

Geniş standart kütüphane desteğine sahiptir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Editör kullanarak Ruby dili ile projeler geliştirilmesi

 • Veri türleri

 • Döngüler

 • Ruby programlama dilinde kullanılan sayı ilerleticiler

 • If-else ve if-elsif-else koşul yapıları

 •  İç içe döngü oluşturulması

 • Case yapısı

 • Metot kullanımı

 • Dizi veri türleri özellikleri

 • Modül kullanımı

 • Dosya işlemleri

 • Class yapısı

 • Hash yapısı

 • Struct yapısı

EĞİTİM KAZANIMLARI

 • Ruby ile tanışırlar.

 • Ruby programı ile yapılacak projeleri öğrenirler.

 • Ruby programı araçlarını kullanmayı ve kodlamayı öğrenirler.

 • Döngü, metot, liste gibi en çok kullanılan yapıları kullanmayı öğrenirler.

 • Algoritmik düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri gelişir.

bottom of page